Gå till innehåll
Tunafors Slalom
Tunafors Slalom

Årsmöte 10 oktober

Välkommen på Tunafors slaloms årsmöte 10 oktober kl 18.00 - 19.30 på Vilsta sporthotell.

I samband med mötet blir det köp&sälj av utrustning också så ta med er prylarna ni vill bli av med!

Dagordning årsmöte för perioden 2022-07-01 – 2023-06-30

Datum och plats: 2023-10-10 Vilsta Sporthotell

 1. Årsmötets öppnande

 2. Mötets behöriga utlysande

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av ordförande för mötet

 5. Val av sekreterare för mötet

 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 7. Genomgång av verksamhetsberättelsen

 8. Genomgång av ekonomisk redogörelse

 9. Beslut av ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen

 10. Val av nya styrelsemedlemmar till Tunafors slalom
  - Valberedningen presenterar förslag

 11. Övriga frågor
  Avtackningar:
  Tobias Skogh
  Micael Peterson

 12. Årsmötets avslutande