Gå till innehåll
Tunafors Slalom
Tunafors Slalom

Lägerpolicy

För att våra läger ska fungera smidigt har vi tagit fram en del regler/policy.

Betalningspolicy för läger

 • För att delta i deltaga i klubbens läger krävs erlagd medlemsavgift för aktuell säsong.
 • Alla anmälningar är bindande och man blir fullt ut betalningsskyldig för de läger man anmält sig till.
 • Full betalning ska vara erlagd innan lägret, för att åkaren ska ha rätt att delta på lägret (även om åkare inte deltar är anmälan bindande och åkaren betalningsskyldig).
 • Som regel sker ingen återbetalning av lägeravgiften om åkaren inte kan delta på grund av sjukdom eller skada. Kontakta gärna ert försäkringsbolag för att undersöka ert försäkringsskydd.

Boendepolicy för läger

Vid klubbens läger måste alla vara beredda på att dela rum med andra. Egna dubbelrum kan således inte garanteras. Anledning till detta:

 • att klubben har som ambition att hålla nere kostnaderna för deltagande vid våra läger.
 • att vi så långt som möjligt vill att alla barn och föräldrar ska bo under ett tak.
 • att lägerkommittén ska ges rimliga förutsättningar att koordinera detta arbete.

Naturligtvis står det envar fritt att ordna eget boende, dock ej på boende som klubben bokar upp.

Föräldrarpolicy för läger

Det förväntas att målsman är med i backen för barn under 15 år. Detta för att vara beredd att hjälpa till om det behövs och att inte tränaren ska tappa fokus på träningen. Detta kan omfatta att

 • ge dricka och energirik kost för att barnet ska orka med hela passet.
 • hjälpa till vid toalettbesök för de yngre barnen.
 • vara i närheten om barnet vill avbryta träningen.
 • ge stöd till tränaren vid behov, bära käpp, osv.